ลงทะเบียนอบรมการใช้งาน 3D Printer เบื้องต้น

เปิดรับสมัครแล้ว!!

อบรมพื้นฐานการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ
3D Printing Course Training. ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1. เด็ก-นักเรียน ชั้นประถม-ม.ต้น

ค่าสมัครลงทะเบียน 200 บาท

**รับค่าสมัครคืนเมื่อมาลงทะเบียนที่หน้างาน**

รีบด่วน รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

[php snippet=6] [php snippet=5]