ขอราคา Formlabs

Formlabs - Form2
เครื่องพิมพ์สามมิติ คุณภาพงานละเอียด
SLA ยอดนิยมอันดับ 1 ของโลก พร้อมรับประกันหลังการขาย

Finish Kit

อุปกรณ์ในชุด

 • Finishing Tray
 • Scraper
 • Pre and Post-Rinse Tubs
 • Rinse Basket
 • Squeeze Bottle
 • Flush Cutters
 • Tweezers
 • Disposable Nitrile Gloves
 • PEC*PAD Wipes
 • Microfiber cloth
 • Removal Tool
 • Removal Jig

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอในราคาพิเศษ

[php snippet=1][php snippet=3]