SINDOH DP201

แม้ชิ้นงานขนาดเล็กเพียง 3 เซนติเมตร
แต่ก็ยังคงความละเอียดของชิ้นงาน
งานไม่ล้ม เครื่องไม่เท แถม ชิ้นงานแกะออกง่าย ไม่ง้อเครื่องมือ แถมข้อต่อหมุนได้ครบ ชิ้นงานนี้ปริ้นท์ด้วยเครื่อง SINDOH DP201

#sindoh #3dprinter