Markforged มี Software ที่ชื่อว่า Eiger

ตัวเครื่อง #Markforged มี Software ที่ชื่อว่า Eiger ที่มีประสิทธิภาพในการปรับแต่งชิ้นงานของคุณให้เหมาะสมกับการใช้งาน แถมยังใช้งานง่ายมากๆ เพราะสามารถใช้งานได้บน Browser ของคุณเอง

#3D_printing #fiber #Eiger_software