Form Cure หรือ เครื่องอบ UV

หากคุณกำลังจะซื้อเครื่อง Formlabs เลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องตัวนี้ที่ชื่อว่า Form Cure หรือ เครื่องอบ UV

ในกรณีที่ใช้ Materials for Engineers ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอบชิ้นงานเพื่อให้ เรซิ่นแข็งตัว และสเปคได้ตามต้องการ เช่น High Temp Resin เป็น Materials ประเภทที่ทนความร้อน หลังปริ้นท์ชิ้นงาน ค่าทนความร้อนจะอยูที่ 55.9 °C แต่หลังจากอบ ชิ้นงานจะให้ค่าทนความร้อนที่สูงถึง 289 °C