3D Printer สามารถปริ้นท์ทองคำได้แล้วนะ

เห็นรูปอย่าเพิ่งตกใจ ว่า 3D Printer สามารถปริ้นท์ทองคำได้แล้ว เอ๊ะ! หรือทำได้นะ 😂

บริษัทที่มีชื่อว่า Swiss company Galvotec ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลก ที่เชี่ยวชาญด้านการเคลือบโลหะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype) Electroplating ใช้ในการปรับปรุงลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ เช่น ความแข็งแรงและ ค่าการนำไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปทำสอบใช้งานได้จริงเลย แล้วชิ้นส่วนพวกปริ้นท์ ปริ้นท์จากเครื่อง Formlabs Form2