3 ไอเดีย ที่คุณอาจไม่คิดว่า 3D Printer ทำได้

3 ไอเดีย ที่คุณอาจไม่คิดว่า 3D Printer ทำได้!
1. Tattoo Skin เครื่องสักผิวหนังควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. Play Songs เล่นโน้ตดนตรี
3. Cook Bacon เครื่องทำเบคอน Bacon 3D Printer

3 ไอเดีย-3dprinter 3 ไอเดีย-3dprinter-02 3 ไอเดีย-3dprinter-03