ศูนย์สื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา เปิดให้ชมแล้ว

ศูนย์สื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา เปิดให้ชมแล้ว บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

#iammaker #3dprinter 🎉

ศูนย์สื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ศูนย์สื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา-02