แพทย์ใช้โมเดลหัวใจ 3 มิติ วิเคราะห์ความผิดปกติของหัวใจ

แพทย์ใช้โมเดลหัวใจ 3 มิติ วิเคราะห์ความผิดปกติของหัวใจ และจำลองก่อนผ่าตัดจริง เพื่อช่วยชีวิตหนูน้อยวัย 9 เดือนในจีน

โมเดลหัวใจ 3 มิติ โมเดลหัวใจ 3 มิติ-02