แขนกลจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โอกาสสำหรับเด็กผู้พิการ

Tech On Time 90 Sec : แขนกล จากเครื่องพิมพ์ 3มิติ โอกาสสำหรับเด็กผู้พิการ