เมื่อพี่บี้ เดอะสกา มาเยือน I am Maker

เมื่อพี่บี้ เดอะสกา มาเยือน I am Maker
ถ่ายซีรี่ส์โรงงานนรก
ความนารกก็มาเยือน..

#โรงงานนรก #iammaker #SolidWorksThai #AppliCAD